مزاياي تبليغات از طريق SMS :

·   تبليغات مستقيم و بدون واسطه صورت مي گيرد.

·   شما از اينکه تبليغات به طور حتم به دست مشتري مي رسد اطمينان خاطر داريد.

·   به دليل کوتاه بودن پيام ها از خواندن تبليغ توسط ديگران اطمينان خواهيد داشت.

·   تبليغات از اين طريق نياز به طراحي پيچيده ندارد.

·   از اين طريق تبليغات را مي توان در آن واحد به افراد زيادي در فاصله زماني کوتاهي فرستاد.

·   با استفاده از سيستم مديريتي که در اختيارتان قرار مي گيرد، مي توانيد از آمار تبليغاتي منتشره بدقت مطلع گرديد.

·   نسبت هزينه تبليغات را با توجه به اينکه واقعا تبليغ به دست چه افرادي رسيده است مي پردازيد.

 

 

 

مشخصات نرم افزار پيام رسان :

 

1- قابليت ارسال پيام و دريافت رسيد ارسال

 

2- قابليت ارسال پيام بصورت گروهي و تکي

 

3- قابليت معرفي و گروه بندي مخاطبين و ارسال پيام با توجه به گروه بندي انجام شده

 

4- قابليت ارتباط با بانکهاي اطلاعاتي Oracle ، MySql ، SqlServer ، Excel ، Access ، Text File

 

5- قابليت تعريف متنهاي آماده جهت ارسال پيام

 

6- قابليت گزارش گيري متنوع و پويا از پيامهاي ارسال شده برحسب زمان ارسال ، شخص دريافت کننده ، کاربران سيستم ،

 

 پيامهايي که ارسال نشده اند و  ...

 

7- قابليت مديريت ارسال پيام بر اساس ساعت ، روز ، تقويم شمسي و ... بطور خودکار و توسط سيستم

 

8- قابليت پاسخ دهي خودکار به پيامهاي رسيده و تفکيک پيامها و ارسال پاسخ مناسب

 

9- قابليت آناليز پيامهاي رسيده و گروه بندي آنها بخصوص جهت برگزاري مسابقات ، نظر سنجي ها و ...

 

10- قابليت تعريف کاربران نا محدود و تعيين سطوح دسترسي به هر يک از کاربران توسط مدير سيستم

 

11- قابليت ارائه گزارشات در قالب استاندارد XML ، Excel و ...

 

12-ارسال پيامهاي فارسي و انگليسي و ساير زبانها.

 

13- قابليت تعريف دامنه شماره ها و يا افزودن شماره خاص.

 

14-برگزاري مسابقات و نظر سنجي و قرعه كشي مسابقات.

 

15-دفترچه تلفن كامل همراه با گروه بندي.

 

16-گزارش هزينه ارسال براساس قيمتهار متفاوت در ساعات مختف.

 

17- گزارش فعاليتهاي روزانه بر اساس ارسال شده ها، خطاها،دريافت شده ها،فيلترشده ها و در صف ارسال.

 

18- قابليت دريافت شماره ها از فايلهاي متني و Excel .

 

 

 

 

  پیشنهادات و انتقادات درخواست کاتالوگ درخواست دمو درخواست نمایندگی درخواست آموزش پرسشهای متداول

Copyright © 2012,Powerd by Navy System